LOGO

Logo til Israelsmisjonen. Utviklet av Fløde Magasindesign

Logo til Misjonsalliansen. Utviklet av Fløde magasindesign

Logo til Frikirkens misjonsarbeid. Utviklet av Fløde magasindesignNORDSTRAND SKOLES JUBILEUMSBOK

JUBILEUMSBOK: Jubileumsboken for Nordstrand skole som fylte 100 år i 2012.

JUBILEUMSBOK Noen utvalgte sider.


IDA STEIN Cover og label til "Changing"


IKO

Medlemsblad for Dåpsklubben "Tripp Trapp" utgitt av IKO.

Noen utvalgte sider av medlemsbladet "Tripp Trapp".TIBETANEREN


TRO MELLOM VENNER


DEN NORSKE ISRAELSMISJON

.


BROSJYRE Brosjyre for Sommerstevnet til Isarelsmisjonen.


BUDBÆREREN

BUDBÆREREN Hovedorganet for Frikirken.

BUDBÆREREN Noen utvalgte sider.


FRIKIRKEN

En kokebok med eksotiske retter fra landene Frikirken har arbeid i. God apetitt!


Et av Frikirkens temahefter. Jeg har også laget forsideillustrasjonen

Saksdokument til menighetsbehandling på Synoden til Frikirken.
DIAKONOVA MAGASIN


DIAKONOVA

En plakatserie for Diakonova. Målet med plakatene var å rekruttere nye studenter til Høyskolen.
Rapport fra Diakonova fra perioden 2010-2012.


LAGET


DEN NORSKE ISRAELSMISJON


MUSIKKFESTIVALEN I HORTEN

Brosjyre til Musikkfestivalen som pågikk en årrekke i Horten. Formålet var innsamling til nytt orgel i Horten kirke.


MISJONSALLIANSEN


LUTHER FORLAG


NORMEBØKER